חוות הדעת שלכם שווה יותר – איסוף חוות דעת

לידים - קשרי עסקים

חוות הדעת שלכם שווה יותר כאשר מקבלים החלטות ברמה היומיומית, אנשים לעתים דורשים האחד מן רעהו חוות דעת, מן הייחול להיטיב את שיקול הדעת שלהם. על פי תיאוריה ותוצאות אמפיריות כאחד, שילוב של מספר חוות דעות יעיל, כאשר רווחי הדיוק פוחתים, ככל שההטיה של השופטים או המתאם בין דעותיהם מתגברת. מקבלי ההחלטות, אשר משתמשים במדיניות […]